Vier nominaties voor “het Muulke” voor De Vrije Spelers

met het toneelstuk “Kletsproat”.

Super!!!!

De nominaties zijn als volgt:

-Meest bijzondere voorstelling!!
-Meest opvallende vormgeving van een voorstelling!!
 -Meest opvallende vrouw in een grote rol, voor Anita Rongen als de uitgekookte roddeltante Riek Schuurman!!
-Meest opvallende promotie van een voorstelling!!

      De Muulkes worden jaarlijks uitgereikt op de “Aovend van ’t Muulke” dit jaar wederom in Weert in het Munt theater en wel op vrijdag 26-juni.

De Muulkes worden uitgereikt als provinciale toneelprijzen voor het amateurtoneel, enigszins vergelijkbaar met de jaarlijkse Oscar uitreikingen in Hollywood voor filmsterren.

Tijdens het toneelseizoen worden voorstellingen bezocht door juryleden van het LFA en beoordeeld op:
regie, spel, decor, originaliteit en enthousiasme.
Vervolgens worden de meest opvallende spelers en voorstellingen genomineerd.
Het Muulke is in het Limburgse toneelwereldje een fel begeerde prijs en de uitreiking hiervan is daarom ook een hoogte punt in het toneelseizoen.
Dit jaar is er een nieuwe categorie toegevoegd en wel "meest opvallende promotie van een voorstelling”.

Geweldig dan ook dat het promotieteam bestaande uit Nicole Aarts en Willem Derks, verantwoordelijk voor deze categorie, bij de genomineerden horen. Nicole en Willem hebben dit jaar, ook voor het eerste, deze taak op zich genomen. Proficiat

Nicole Aarts samen met Mark Wijnhoven verantwoordelijk voor de vormgeving en decor, sleepte nog een tweede nominatie in de wacht.

Ook Anita Rongen met haar méésterlijk vertolkte rol als uitgekookte roddeltante Riek Schuurman, wordt aan het lijstje van genomineerden voor 2015 toegevoegd.

En last but not least: de complete ploeg van acteurs, licht en geluid technici, decorbouw, grime, kleding, het uitstekende piano spel van Francis van Hoff en dit alles onder leiding van regisseur Gerard van Beers, genomineerd voor de meest bijzondere voorstelling.  Chapeau!!

Het bestuur van “De Vrije Spelers” wenst iedereen die betrokken is geweest bij deze productie van harte proficiat!