Post vanuit Australië

En dan ligt er ineens een felicitatie in de brievenbus van Sraar Geurts (Sraar vaan Theeuwese Frans).
Sraar is een oud lid die al ruim 55 jaar in Australië woont.